مدیریت دانش فردی (۱)

مدیریت دانش (KM) با تولید و تبادل دانش، درون گروه هایی از افراد در چارچوب یک سازمان سروکار دارد. اگر چه افراد به عنوان دارنده، کاربر و یا تولید کننده دانش، اساسی ترین و مهم ترین عنصر مدیریت دانش هستند، اما پتانسیل ها و نیازهای یک فرد، معمولا در دایره تمرکز مدیریت دانش قرار نمی گیرد. اما هدف اصلی مدیریت دانش فردی (مدافرد)، این است که فرد و نهایتا کل سازمان، بهره ورتر باشند.مدافرد، به دنبال استفاده از شیوه ها و ابزارهایی است که توانمندی های یک فرد دانشکار را تقویت نماید.

بیایید برخی فعالیت های دانشی یک فرد را به صورت اجمالی بررسی کنیم:

 1. به یاد آوردن و بازیابی دانشی که قبلا فرا گرفته است یا سریع تر کردن این فرآیند در زمان مورد نیاز؛ به طور مثال تجربه ای که دانشکار در شرایط قبلی به دست  آورده، اشتباهاتی که در قبل انجام داده و …
 2. مدل سازی، تجسم یا ترسیم دانسته های ذهنی و باورهای فکری به گونه ای که بتواند بینش یا درکی  جدید یا عمیق تر از قبل به دست آورد.
 3. مدیریت و استفاده صحیح از مقادیر زیاد یا پیچیده اطلاعات

در کنار موارد بالا، مدافرد دارای چالش های مدیریت فردی دیگری مانند مدیریت زمان، مدیریت وظایف و فعالیت های فردی، برنامه ریزی و مدیریت یادگیری فردی و تطبیق مشکلات محیط کار یا زندگی با توانمندی های بالقوه و بالفعل فردی نیز هست. بنا بر مطالعات گسترده، ما مدافرد را مجموعه ای کامل از انواع مهارت های فردی می دانیم که هر دانشکار بایست به تناسب ویژگی های شخصیتی و روان شناختی خود آن ها را داشته باشد؛ مهارت هایی مانند:

 • شناسایی منابع دانش
 • جستجوی دانش
 • ردیابی دانش
 • تحلیل
 • سازمان دهی دانش
 • متصل کردن اجزای دانش
 • تبدیل دانش آشکار به ذهنی و بالعکس
 • ایجاد ارتباط بین اجزای دانش
 • برقراری ارتباط با دیگران
 • ارائه دانش
 • بسته بندی دانش

پیداست که مدافرد، مقوله ای است که هم نیاز به برخی شیوه ها و متدهای اجرا و هم چنین برخی ابزارهای فکرافزاری یا نرم افزاری دارد. برخی پرسش ها که توسط این متدها و ابزارها باید پاسخ داده شوند:

یک فرد چگونه می تواند با یک ابزار با کارایی و اثربخشی بالا با این چالش ها برخورد نماید؟
یک فرد چگونه می تواند مدیریت دانش فردی خود را ساختار بخشیده، بهبود دهد و از آن نفع ببرد؟
چگونه بهتر یاد بگیریم، چگونه بهتر از تمام دانسته های خود استفاده کنیم و چگونه آن ها را به دیگران منتقل نماییم.

Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email