کمیک استریپ مدیریت دانش (۲)

دو کمیک استریپ دیگر با موضوعات ۱٫ جانشین پروری و ۲٫ نقش رهبری در انگیزش مدیریت دانش

اول شایسته گزینی بعد جانشین پروری

2168.strip_.zoom_

نقش رهبری در مدیریت دانش، از حرف تا عمل

12672.strip_.zoom_1

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email