نمایشگاه بین المللی الکامپ

الکامپ امسال، تبدیل به فرصتی شد برای نمایش قدرتمندانه محصولات اینوتکس ایران. در نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی امسال که در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد، اینوتکس ایران با معرفی محصول مدیریت دانش سازمانی (EKM 2.0)، فناوری های محتوای هوشمند، سیستم های مدیریت دانش فردی و مجموعه ای از بسته های مشاوره ای مدیریت دانش، پذیرای خیل سازمان ها، افراد و شرکت های علاقمند به مدیریت دانش بود. اینوتکس ایران با اهداف استراتژیک خاصی در این نمایشگاه گام نهاد. از این جمله تقویت برند اینوتکس ایران، شناسایی شرکای تجاری مناسب، زمینه سازی فروش فناوری های نوین این شرکت و بسترسازی پیاده سازی پروژه های متنوع مدیریت دانش در سازمان ها را می توان از اهم این موارد بر شمرد

مطالب مرتبط