صفر تا صدِ مدیریت دانش در ۱۲ گامِ طلایی

چهار ایستگاه و دوازده گام، تمام مراحلی است که برای مدیریتِ دانش­ محورِ سازمانِ خود و افزایش بهره وری در آن باید بتوانید اجرا کنید. کافیه از صفر تا صدِ کار را با حوصله جلو رفته و به تک تکِ توصیه ها و تکالیف­ عمل کنید. حتی اگر یک مشاور هستید که به این حوزه علاقمندید می توانید از این مراحل برای راهنمایی سازمان های مخاطبِ خود استفاده کنید.

صفر تا صد مدیریت دانش با 12 گام طلایی

چهار ایستگاهی که باید پشت سر بگذارید به این ترتیب هستند:

ایستگاه اول: هدف­گذاری برای مدیریت دانشصفر تا صد مدیریت دانش

در این ایستگاه شما باید سازمانِ خود را بررسی کنید تا بهترین نقاطی را که به مدیریت دانش نیاز دارند یا راه حل مشکلاتِ آن ها مدیریت دانش است شناسایی کنید. توقف در ایستگاه هدفگذاری، این اطمینان را به شما می دهد که روی مسائل و مشکلات کلیدی سازمان خود کار می کنید و مدیریت دانش را روی موضوعاتی پیاده می کنید که دغدغه سازمان است؛ از طرفی هم مطمئن می شوید که با استراتژی­ های سازمان همراستا و همخوان است.

ایستگاه دوم: طراحی و تدوین مدیریت دانشصفر تا صد مدیریت دانش

در این ایستگاه باید همه کارهای لازم برای تهیه یک راهکار خوبِ مدیریت دانش، بررسی و اجرا شود. راهنماها، ابزارها و تمپلیت های آماده متعددی وجود دارد که می تواند به شما کمک خود به صورت خوداِجرا با سرعت و کیفیت بالا، طراحی و تدوینِ نظامِ مدیریت دانشِ سازمانِ خود را انجام بدهید؛ آن هم یک طراحی مخصوص و ویژه سازمانِ خودتان. در این راهنماها کلیه ریزه کاری هایی که یک مشاور زبده و حرفه ای به شما ارائه می کند آمده است تا کار شما راحت باشد.

ایستگاه سوم: اجرای مدیریت دانشصفر تا صد مدیریت دانش

آموزش، توانمندسازی، ایجاد و توسعه فرهنگ مناسب، جاری سازی و ترویجِ راهکارهایی که در ایستگاه قبلی طراحی و تدوین شد، در این ایستگاه انجام می شود؛ ابزارها، راهنماها و روش­ های آماده شده از قبل، می­ تواند کار جاری­ سازی و ترویج مدیریت دانش را در بین کارکنان سازمان ساده­ تر کند.  خیلی از سازمان­ ها به اشتباه از دو مرحله اول غفلت می­ کنند و یکراست سراغ این مرحله می روند.

ایستگاه چهارم: سنجش و پایشصفر تا صد مدیریت دانش

در ایستگاه آخر باید از روش ها و ابزارهای مختلف استفاده کنید تا بتوانید مدیریت دانش و نحوه اجرای آن در سازمان خود را بسنجید و به کسانی که به شکلی ذینفع هستند و نتایج برای آن ها نیز مهم است گزارش و بینش بدهید. همین طور با سنجش و پایش بتوانید فرصت های بهتر کردنِ مدیریت دانش در سازمانِ خود را شناسایی کنید.

جزئیات ایستگاه ها و اقداماتی که باید در هر گام انجام بدهید در راهنمای صفر تا صدِ مدیریت دانش آمده است.

صفر تا صد مدیریت دانش - راهنمای استقرار مدیریت دانش در 12 گام طلایی

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email