شبکه مشاوران مدیریت دانش

شبکه مشاوران مدیریت دانش اینوتکس با هدف تربیت عملی مشاور و متخصص حرفه‌ای مدیریت دانش ایجاد شده و به دنبال شناسایی، ارزیابی، توان افزایی و بکارگیری افراد مستعد در پروژه‌ها و سایر برنامه های شرکت اینوتکس ایران است.

شعار شبکه مشاوران مدیریت دانش اینوتکس ایران

شما می توانید با پیوستن به شبکه مشاوران مدیریت دانش، زمینه کسب تخصصی جدید را برای خود فراهم سازید و از فرصت های جدید و بدیع کاری بهره مند شوید.

شرایط شبکه مشاوران مدیریت دانش

تبدیل شدن به یک مشاور حرفه ای در حوزه خدمات مدیریت دانش، نیاز به مجموعه ای از ویژگی های فنی و شخصیتی دارد. از طریق یک مصاحبه اولیه، ویژگی‌های عمومی، شايستگی های فنی و تخصصی فرد متقاضی طبق شرایط احراز، توسط ارزیاب مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی می‌شود. در این مرحله ارزیاب نظر خود را در خصوص نقاط قوت، کمبودهای مهارتی و عنوان مجوز قابل ارائه به فرد متقاضی ارائه می‌نماید. در مرحله بعد برای تربیت عملی فرد مسیر پیشرفت و توسعه خاصی تعریف شود و آموزش نفرات به صورت مقدماتی و کارآموزی صورت خواهد گرفت و افراد با توجه به نتایج آزمون و نوع استعداد خود مشغول به اجرای کار عملی در پروژه های مختلف شرکت خواهند شد. هر یک از اعضاء شبکه مشاوران مدیریت دانش ما، بر اساس گواهینامه های دریافتی می توانند در تمامی سازمان ها و صنایع، نسبت به ارائه خدمات تخصصی در زمینه گواهینامه خود اقدام کنند. با ارزیابی های دوره از عملکرد و دانش اعضا و شرکت در آموزش ها و کارآموزی های تکمیلی، امکان ارتقا در شبکه مشاوران مدیریت دانش وجود دارد.

روند کلی شبکه مشاوران مدیریت دانش

چگونه عضو شبکه مشاوران مدیریت دانش شوم؟

برای شروع، می توانید رزومه کامل خود را به آدرس Khashayar.Jahanian@InKnowTex.ir ارسال کنید؛ تا پس از مصاحبه ابتدایی شرایط همکاری و عضویت در شبکه مشاوران را به شما ارائه کنیم.

شعار شبکه مشاوران مدیریت دانش اینوتکس ایران

مطالب مرتبط