اولین آموزشِ پیش رو

تدوینِ
نقشه دانش

مرداد ۱۳۹۸

آموزش های مورد نظر خود را در تقویم زیر پیدا کنید و

ثبت نام کنید

دانش مارکت

آموزش حضوری

۲۷ مرداد

GKM 1

وبینار / Live

۱۷ شهریور

قسمت اول وبینار پیاده سازی جامع مدیریت دانش

ثبت نام به زودی فعال می شود

نکات طلایی RoCK

آموزشی حضوری

۲۷ شهریور

کارگاه عملی نگهداشت دانش کلیدی کارکنان (RoCK)

ثبت نام به زودی فعال می شود

GKM 2

وبینار / Live

۲۱ مهر

ثبت نام به زودی فعال می شود

استراتژی و نقشه راه دانش

آموزش حضوری

۳۰ مهر

ثبت نام به زودی فعال می شود

GKM 3

وبینار / Live

۲۰ آبان

ثبت نام به زودی فعال می شود

مراکز پشتیبانی

آموزش حضوری

۲۹ آبان

ثبت نام به زودی فعال می شود

یکپارچه سازی KM

وبینار / Live

۱۸ آذر

ثبت نام به زودی فعال می شود

KM و صنعت خودرو

حضوری / صنعت محور

۲۷ آذر

ثبت نام به زودی فعال می شود

از تغییرات تقویم آموزشی اینوتکس مطلع شوید:

پکیج ۸ وبینار بعدی

همین الان برای هشت وبینارِ بعدی ما ثبت نام کنید و علاوه بر یادگیری بسیاری مطالب جدید و منحصربفرد از تخفیف ویژه ثبت نام یکجا استفاده کنید: