اولین آموزشِ پیش رو

مهندسی انگیزش در مدیریت دانش

چگونه به مدیریت دانش کمک می کند؟

مهندسی انگیزش در مدیریت دانش - 29 بهمن 1398

آموزش های مورد نظر خود را در تقویم زیر پیدا کنید و

ثبت نام کنید

آکادمی

وبینار / Live

۲۰ بهمن

نقش شبکه اجتماعی در مدیریت دانشِ سازمانی

با موفقیت برگزار شد.

آکادمی

آموزش حضوری

۲۹ بهمن

مهندسی انگیزش در سیستم های مدیریت دانش

آکادمی

وبینار / Live

۱۲ اسفند

نقش سیستم های پرسش و پاسخ در مدیریت دانشِ سازمانی

به زودی …

از تغییرات تقویم آموزشی اینوتکس مطلع شوید:

پکیج ۸ وبینار بعدی

همین الان برای هشت وبینارِ بعدی ما ثبت نام کنید و علاوه بر یادگیری بسیاری مطالب جدید و منحصربفرد از تخفیف ویژه ثبت نام یکجا استفاده کنید: