اولین آموزشِ پیش رو

فناوری های نوظهور در مدیریت دانش

آبان ۱۳۹۸

آموزش کاربرد فناوری های نوظهور در مدیریت دانش

آموزش های مورد نظر خود را در تقویم زیر پیدا کنید و

ثبت نام کنید

GKM 2

وبینار / Live

۲۱ مهر

با موفقیت برگزار شد.

GKM 3

وبینار / Live

۲۰ آبان

فناوری ها

آموزش حضوری

۲۲ آبان

کاربردهای فناوری های نوظهور در مدیریت دانش

دانش مارکت

آموزش حضوری

۲۹ آبان

یکپارچه سازی KM

وبینار / Live

۱۸ آذر

ثبت نام به زودی فعال می شود

صنعتی شریف

آموزش حضوری

۱۹ - ۲۷ آذر

از تغییرات تقویم آموزشی اینوتکس مطلع شوید:

پکیج ۸ وبینار بعدی

همین الان برای هشت وبینارِ بعدی ما ثبت نام کنید و علاوه بر یادگیری بسیاری مطالب جدید و منحصربفرد از تخفیف ویژه ثبت نام یکجا استفاده کنید: