اولین سمینار معرفی رای ون برگزار شد

امروز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ اولین سمینار معرفی جدیدترین قابلیت های رای ون، با حضور ۲۰ نماینده از سازمان های مختلف برگزار شد. این سمینار که ابتدا با معرفی نحوه انتخاب سبد فناوری شروع شد با پرسش و پاسخ نمایندگان و مدیران دانش در مورد متدولوژی ساخت نرم افزار ادامه یافت و در انتها با معرفی دموی نرم افزار و ویژگی های آن به پایان رسید. این سمینار ، که شروعی برای تور های ماهانه اینوتکس ایران بود، نوید بخش باب جدیدی از مدیریت دانش اصولی و سیستماتیک در ایران است. اینوتکس ایران امیدوار است با ارائه سمینار های رایگانی مانند این و نیز به روز رسانی پیوسته پایگاه علمی جعبه ابزار مدیریت دانش، به اندازه سهم خود مرهمی بر زخم ادبیات بیمار مدیریت دانش در ایران بزند.

سمینار بعدی ۳۱ خرداد ماه ۹۰ خواهد بود.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email