آیا نرم افزار مدیریت دانش نوعی نرم افزار اتوماسیون اداری است؟

پاسخ به این سوال اندکی پیچیده است! نرم افزار اتوماسیون اداری، نرم افزاری است که کارهایی را که قبلا به صورت دستی و با استفاده از وسایلی مانند کاغذ انجام می گرفته، به صورت الکترونیکی انجام می دهد و موجب افزایش سرعت و کارایی می گردد.

در صورتی که گونه ای از این نرم افزارها در یک سازمان استقرار یابد، روش انجام بسیاری از فعالیت های سازمان تغییر خواهد یافت و در آینده، کارکنان نخواهند توانست از روش های قبلی برای انجام همان کارها استفاده کنند.

اما این موضوع در مورد نرم افزارهای مدیریت دانش، اندکی متفاوت است. در سازمان هایی که هنوز هیچ سطحی از مدیریت دانش را به کار نگرفته اند، نرم افزار مدیریت دانش هیچ معادلی ندارد. در واقع هدف از پیاده سازی این گونه از نرم افزارها، شبیه سازی سازمانی فرایندهایی است که افراد به صورت ناخودآگاه در ارتباط با مدیریت افکار و دانش فردی خود انجام می دهند. در این فرایند، سازمان به عنوان یک فرد یا شخصیت مستقل در نظر گرفته می شود و مکانیزم ها باید به گونه ای طراحی گردند که نتیجه ی به کارگیری و استفاده از آنها در سازمان، هوشمندی بیشتر سازمان باشد.

این نرم افزارها در نهایت به افزایش سرعت چرخه های دانش در سازمان و همچنین جهت دهی به آنها کمک می کنند. این افزایش سرعت به نوبه ی خود به رشد سریع تر سازمان و تسریع در بازگشت سرمایه منجر خواهد شد.

بنابر دلایل گفته شده، نه می توان آنها را در دسته ی نرم افزارهای اتوماسیون اداری قرار داد نه می توان توقعاتی مشابه نرم افزارهای اتوماسیون اداری را از آن داشت!

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email